Waardevol
   & relevant

Kredietverzekering

Iedere ondernemer weet dat risico’s erbij horen. Maar ook dat het zaak is deze zoveel mogelijk uit te sluiten. In een complexe economie is dat een steeds grotere uitdaging en kan een kredietverzekering van doorslaggevende betekenis zijn. Niet alleen als u te maken krijgt met non-betaling. Maar bijvoorbeeld ook met fabricage- en contractrisico’s. Of met natuurrampen of politieke instabiliteit.

De specialisten van Finance & Insurance zorgen voor een kredietverzekering die naadloos aansluit op uw commerciële activiteiten. Die uw debiteurenportefeuille verzekert tegen economische en politieke risico’s. En die in geval van tegenslag tijdig uitbetaalt om zodoende uw cashflow op peil te houden. Een verzekering kortom die u de nodig rust verstrekt in de wetenschap dat een in gebreke blijvende afnemer uw bedrijf niet in moeilijkheden brengt.

Maar een kredietverzekering doet meer. U wordt pro-actief gewaarschuwd als zich problemen voordoen bij bestaande klanten. En u kunt zelf de kredietwaardigheid toetsen van beoogde afnemers. Bijkomend voordeel: met een kredietverzekering kunt u eenvoudiger extra financiering aantrekken tegen lagere kosten.

Kredietverzekeren is in toenemende mate een dynamische branche. Het realiseren van een zo optimaal mogelijke dekking voor de handelsactiviteiten van de klant is iedere keer opnieuw een uitdaging. Dat vraagt om een sterke relatie en korte lijnen tussen broker en verzekeraars en hun risico-acceptanten. Het spreekt voor zich dat het ervaren team van Finance & Insurance garant staat voor het best denkbare verzekeringsresultaat.

Neem voor meer informatie over kredietverzekering contact op met
Ivo Zernitz, 020 7540 702 / i.zernitz@finance-insurance.nl

Single risk en politieke dekking

Een standaard kredietverzekering biedt meestal geen oplossing voor het afdekken van speciale risico’s en lange termijn-projecten. Voor het afdekken van dit soort speciale risico’s bestaan maatwerkverzekeringen. 

Als het gaat om verzekeringen voor projecten en single risk kredietrisico’s heeft Finance & Insurance uitgebreide specialistische kennis in huis. Wij bieden u maatwerkoplossingen voor zowel politieke als non-betalingsrisico’s met een maximale looptijd van 8 jaar.
Deze single risk-polissen worden geplaatst bij Lloyd’s en bij de afdeling Special Products van de leidende verzekeraars. Ons single risk-team wordt enthousiast van uitdagende projecten en heeft een bewezen trackrecord met vooraanstaande Nederlandse exporteurs.

Neem voor meer informatie over single risk en politieke risico’s contact op met
Jochem Emmen, 020 7540 713 / j.emmen@finance-insurance.nl

(Werkkapitaal)financiering

Heeft u te maken met export, groei, overnames, grote transacties, een large supply chain of seizoenseffecten? Of heeft u gewoon behoefte aan additionele liquiditeit, herfinanciering of wenst u een vergelijking van de mogelijkheden in de markt? Wat de aanleiding ook is, Finance & Insurance heeft de expertise in huis om uw financiële mogelijkheden te vergroten.

Om uw commerciële kansen optimaal te kunnen benutten, dient u te beschikken over voldoende financiële armslag. Financiering op basis van uw activa als debiteuren, voorraden, orders, machinepark of andere bedrijfsmiddelen kan u hierbij helpen.

Finance & Insurance biedt bedrijven onafhankelijk advies op het gebied van financiering. Daarbij gaan we op zoek naar de optimale financieringsstructuur en ondersteunen u bij de realisatie hiervan. Wij werken met alle gerenommeerde marktpartijen en bieden u door onze expertise en uitstekende contacten gegarandeerd de beste deal!

Neem voor meer informatie over werkkapitaalfinanciering contact op met
Marco van Megen, 020 7540 712 / m.vanmegen@finance-insurance.nl,
Hans Stouten, 020 7540 717 / h.stouten@finance-insurance.nl of
Jos Herkes 020 7540 710 / j.herkes@finance-insurance.nl

Incasso

Een klant die niet wil of kan betalen. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook gevolgen hebben voor de liquiditeit van uw onderneming. Het incasseren van vorderingen bij klanten die in gebreke blijven kan een stevige uitdaging zijn. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in het buitenland.

Finance & Insurance helpt u wanneer een incassotraject onontkoombaar is. Eerst met waardevolle informatie en vervolgens met het selecteren van de beste incassopartner Zowel in Nederland als daarbuiten werken wij samen met specialisten die debiteuren telefonisch benaderen en indien nodig bij hen op bezoek gaan.
Door onze afwijkende werkwijze hoeft minder vaak de gang naar de rechter te worden gemaakt. Tegelijkertijd zorgt deze aanpak voor versneld incasseren en een hoog percentage geïncasseerde vorderingen. Is een juridische procedure alsnog onvermijdelijk,
dan hebben onze partners hiervoor de benodigde kennis in huis. In alle geval staat een optimaal incassoresultaat voorop om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Neem voor meer informatie over incasso contact op met
Johnny Eeckhout, 020 7540 719 / j.eeckhout@finance-insurance.nl